Over MIJ

Even voorstellen

Mijn naam is Conny Schroevers, een gedreven, gepassioneerde en creatieve vrouw, die vanuit betrokkenheid contact heeft met de medemens. Ik vertrouw op mijn deskundigheid, ben kritisch reflectief en durf fouten te zien als leren. Ik ben toegankelijk en streef naar harmonie en samen. Ik werk met groepen en individueel en vind mezelf een coachende trainer.

 

Onze missie

Tracin Consultancy is een dialoog gestuurd bureau. Dit geeft blijvend en gedetailleerd inzicht in de ambities en wensen van bedrijven. De dialoog is dus een middel om de ambities van de klant en de werkwijze van Tracin Consultancy op elkaar aan te laten sluiten.
Wij richten ons voornamelijk op de kracht van de persoon; iedere medewerker is het belangrijkste instrument voor de organisatie, dus de moeite waard om in te investeren.

Visie
Tracin Consultancy wil zich profileren als partner van bedrijven; wij richten ons op ontwikkeling, mogelijkheden en samenwerking.

De klant bepaalt het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het traject.  

Mijn passie

Werken met mensen die niet weten hoe ze kunnen veranderen, werken met mensen van allerlei pluimage, groot, klein, hoog en laag. Ik ben niet standaard, wil origineel zijn en hou van een uitdaging. De doelstelling is duidelijk, maar het proces staat voorop en daarin kan nog vanalles gebeuren. Centraal in mijn werkwijze staat positief denken waarbij ik niet zeg dat alles gemakkelijk is, maar denken geeft richting aan je handelen.

De basis in mijn werkwijze is vertrouwen, respect en aandacht voor de persoon. Het is een professionele relatie, die integer dient plaats te vinden. Mensen voelen zich welkom en we gaan gezamenlijk aan het werk om de persoon in werk en/of privé wel te laten bevinden. De methodes zijn verschillend en worden naar inzicht en professie ingezet. Centraal staat dat de cliënt in staat is datgene te veranderen wat nodig is om verder te komen. Belemmeringen opsporen, patronen doorbreken en richten op wat wenselijk is.

Ieder mens kan gelukkig zijn met zichzelf, maar weet niet altijd hoe daar bij te komen. Eigen oplossingen zoeken voor eigen problemen vanuit de wil om te veranderen, maar wetend dat een mens een gewoontedier is. Bewustzijn is de sleutel tot veranderen. Pak je verandering aan, beleef het succes en je onderbewuste gaat er vanzelf mee aan de slag. In allerlei opzichten ben ik op zoek naar verbinding. Dit uitgangspunt trek ik door in werk en privé.

Betrokkenheid, creativiteit, zelfreflectie, doorzetter, praktisch ingesteld, flexibel gedrag, gespreksvaardig, helikopterview, inzet, betrouwbaar, verbinden, ondernemend, oplossingsgericht. Ik ben proactief en kan goed plannen en organiseren.

Conny Schroevers