Diensten

Organisatiebegeleiding

Heeft de organisatie voor een bepaalde tijd ondersteuning en focus nodig, dan bent u aan het juiste adres. Samen bepalen we de doelstelling van het traject. Vervolgens maken we deelgenoten van het project verantwoordelijk. Hiermee stimuleren we eigenaarschap en draagvlak. Het dragen van verantwoordelijkheid dient gestimuleerd en gecoacht te worden door enkele deelnemers die de helicopterview hebben. Na geplande bijeenkomsten en de PDCA-check gaan we over tot borgen van het bereikte doel.

Ik heb ervaring met kwaliteit-verbetertrajecten in de ouderenzorg / zorg voor mensen met een handicap, maar ook met kleine organisaties die worstelen met een samenwerking- of kwaliteit problematiek.

Workshops

 • Verbindende communicatie 
 • Omgaan met conflicten
 • Samenwerken is een werkwoord
 • Hoe zorg ik goed voor mezelf als professional (stressbrein/hartcoherentie
 • Cirkel van invloed
 • Gezondheidsmanagement/verzuimmanagement
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Hechting
 • Wat is autisme 

Project Management

 U kunt bij ons terecht voor projecten gericht op diverse  onderwerpen. Centraal staat het kortdurend/afgebakend werken aan thema’s. Graag introduceer ik op deze site de methodiek, die ik jaren geleden met een collega heb geintroduceerd om te leren op de werkvloer.

SQRUM in de zorg, actief leren op de werkvloer

 Scrum is een projectmethodiek.

 • Met Scrum worden grote veranderprojecten opgedeeld in kleine stukjes. Deze kleine stukjes worden stap voor stap uitgevoerd door het team in een vastgestelde periode – de sprint. Hierdoor werken teams niet langer aan grote (angstaanjagende) verbeterprojecten waar geen einde aan lijkt te komen, maar dragen ze continu bij aan kleinere verbeteringen die direct waargemaakt zijn in de praktijk.
 • Scrum is een methode die werkt volgens een vaste structuur en ritme. Het is een handig en eenvoudig hulpmiddel om focus, discipline en teamgevoel te creëren en te benutten. Om daadwerkelijk in de praktijk te verbeteren voor klanten.
  Wat is sQrum
 • Een methodische cyclus om met elkaar te leren op de werkvloer aan kwaliteit, daarom noemen we het sQrum met een Q, het gaat over kwaliteitsverbetering (Quality)
 • sQrum is een middel, geen doel op zich. Terug naar de bedoeling, leren met elkaar in de dagelijkse praktijk
 • Het effect van sQrum is focus op de werkvloer zowel individueel als met het team
 • In het dagelijks werk met elkaar in gesprek zijn over de punten en dit in gedrag laten zien
 • sQrum is met elkaar in gesprek zijn en een actief dialoog voeren, over kwaliteit van zorg
  Hoe werkt sQrummen
 •  sQrum werkt met een collectie van leerpunten gekozen door cliënten/familie, team, leidinggevende of uit audit
 • sQrum heeft per cyclus 2, maximaal 3 focuspunten
 • sQrum is een 4-wekelijkse cylus, met een start en een eind.
 • sQrum heeft een sQrumcoach en een verantwoordelijke voor het product en proces, sQrumleider
 • Er hangt een whiteboard met sQrumpunten en informatie 
 • De focusmomenten vinden iedere dag plaats in een actieve leeromgeving, we staan, voor het sQrumbord en zijn met elkaar in gesprek
 • De sQrum-overleggen (sprintstart en sprinteinde) vinden plaats in een ruimte waar actief kan worden geleerd, de “verbeterkamer”
 • De sQrum-coach zorgt voor de actieve leeromgeving op de locatie
 • De sQrum-leider zorgt voor de actieve sQrum-omgeving van de bijeenkomst
  Waarom sQrum?
  • Actieve leeromgeving met elkaar creëren.
  • Je beslist met elkaar de focus
  • Je gaat met elkaar in gesprek
  • Successen worden gevierd
  • Kwaliteit krijgt actief aandacht
  • Resultaten worden zichtbaar

Team Trajecten (coachen en trainen)

Samenwerken in een team is de grootste uitdaging en tevens een van de belangrijkste onderdelen in een organisatie.

Tijd en aandacht hiervoor wordt als noodzaak gezien, maar blijkt vaak te laat te worden ingezet.

Middels een scan wordt de kracht en de zwakte opengelegd, bespreekbaar gemaakt en samen maken we een plan van aanpak. De kracht van deze aanpak zit in samen bedenken, samen werken en samen borgen.