Diensten

PROJECTMANAGEMENT

Heeft de organisatie voor een bepaalde tijd ondersteuning en focus nodig, dan bent u aan het juist adres. Samen bepalen we de doelstelling van het traject. Vervolgens maken we deelgenoten van het project verantwoordelijk. Hiermee stimuleren we eigenaarschap en draagvlak. Het dragen van verantwoordelijkheid dient gestimuleerd en gecoacht te worden door enkele deelnemers, die de helicopterview hebben, Na geplande bijeenkomsten en PDCA-check, gaan we over tot borgen van het bereikte doel.

Heb ervaring met kwaliteit-verbetertrajecten in de ouderenzorg/zorg voor mensen met een handicap, maar ook kleine organisaties, die worstelen met samenwerking-of kwaliteitproblematiek.

TRAININGEN/ COACHING

  • Verbindende communicatie (teamtraining)
  • Fundamentaal Fit (individuele coaching))
  • Werkplekleren middels SQRUM (training en coaching)
  • Effectief leiderschap (individuele-team coaching)
  • Supervisie/Intervisie (individueel/team)

Verzuimbegeleiding/preventie (in samenwerking Tracio)

Ziekteverzuim kent alleen maar verliezers en slachtoffers. Zowel de medewerker, als de organisatie (en de client/klant waarvoor men werkt).

In de begeleiding van verzuim wordt voornamelijk gekeken hoe dit zo snel mogelijk kan worden opgepakt als dit mogelijk is. Nabijheid, aandacht en perspectief zijn belangrijke items in dit proces. Op locatie kan Tracin Consultancy begeleiding bieden naar zowel organisatie als medewerkers. Doelstelling is een gezonde medewerker in een gezond werkklimaat.

Tracin Consultancy biedt via Tracio verzuimpreventie en reintegratie door aandacht te hebben voor zowel mentale, fysieke en sociale gezondheid.

teamtrajecten

Samenwerken in een team is de grootste uitdaging en tevens een van de belangrijkste onderdelen in een organisatie.

Tijd en aandacht hiervoor wordt als noodzaak gezien, maar blijkt vaak te laat te worden ingezet.

Middels een scan wordt de kracht en de zwakte opengelegd, bespreekbaar gemaakt en samen maken we een plan van aanpak. De kracht van deze aanpak zit in samen bedenken, samen werken en samen borgen.