Diensten

Project management

Heeft de organisatie voor een bepaalde tijd ondersteuning en focus nodig, dan bent u aan het juiste adres. Samen bepalen we de doelstelling van het traject. Vervolgens maken we deelgenoten van het project verantwoordelijk. Hiermee stimuleren we eigenaarschap en draagvlak. Het dragen van verantwoordelijkheid dient gestimuleerd en gecoacht te worden door enkele deelnemers die de helicopterview hebben. Na geplande bijeenkomsten en de PDCA-check gaan we over tot borgen van het bereikte doel.

Ik heb ervaring met kwaliteit-verbetertrajecten in de ouderenzorg / zorg voor mensen met een handicap, maar ook met kleine organisaties die worstelen met een samenwerking- of kwaliteit problematiek.

Trainingen/ Coaching

  • Verbindende communicatie (teamtraining)
  • Fundamentaal Fit (individuele coaching))
  • Werkplek-leren middels SQRUM (training en coaching)
  • Effectief leiderschap (individueel/team coaching)
  • Supervisie/Intervisie (individueel/team)
  • Doorbraak-coaching https://tracio.nl/coaching-en-hypoxie/

Reintegratie en verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim kent alleen maar verliezers en slachtoffers. Zowel de medewerker als de organisatie (en de cliënt/klant waarvoor men werkt). In de begeleiding van verzuim wordt voornamelijk gekeken hoe dit zo snel mogelijk kan worden opgepakt. Nabijheid, aandacht en perspectief zijn belangrijke items in dit proces. Op locatie kan Tracin Consultancy begeleiding bieden aan zowel organisatie als medewerkers. Doelstelling is een gezonde medewerker in een gezond werkklimaat.

 

VERZUIMPREVENTIE/BEGELEIDING bij Tracin Consultancy, wat kun je verwachten?

Verzuim bespreekbaar maken

Praten over een gebroken arm is niet zo ingewikkeld. Veel mensen vinden het een stuk lastiger om psychische klachten bespreekbaar te maken. Door zelf open te zijn en ook open te staan voor het verhaal van anderen weet je beter en vooral eerder wat er bij je mensen speelt. Je wilt dat medewerkers weten dat ze met hun twijfels of problemen bij je terecht kunnen. Natuurlijk kun je als werkgever niet alles tijdig signaleren maar alert zijn helpt altijd. Zodat je op tijd kunt ingrijpen, voordat een medewerker zich ziek meldt. Tracin Consultancy reikt tools aan voor verbinding.

Ondersteuning teammanagers

Bij het voorkomen van verzuim ligt een belangrijke taak bij de teammanagers of leidinggevenden binnen je bedrijf. Zij staan immers rechtstreeks in contact met de medewerkers en weten wat er op de werkvloer speelt. Als werkgever kun je je leidinggevenden hierin ondersteunen. Tracin Consultancy  traint teammanagers in het effectief voeren van verzuimgesprekken, het faciliteren van intervisie en natuurlijk hun leiderschapsstijl te ontwikkelen. 

Tracin Consultancy biedt – indien wenselijk – in samenwerking met TRACIO  https://tracio.nl/over-ons/een programma aan door aandacht te hebben voor zowel mentale, fysieke en sociale gezondheid.

Re-integratie 

Reintegratie omdat het moeilijk is om deel te nemen in de samenleving, of omdat je moeite hebt de baan, die je leuk vindt te behouden, dan bieden wij ondersteuning in dit proces.

Afhankelijk van de vraagstelling gaan we samen het proces in om te onderzoeken, waar je mogelijkheden liggen. We gaan in gesprek over wat je zelfstandig kunt en waar je hulp bij nodig hebt.

In ons gezondheidscentrum (TRACIO) https://tracio.nl/ kun je werken aan fysiek en mentaal krachtig worden, om het proces te ondersteunen.

Ons motto is samen sta je sterk, wij gaan voor het beste uit jezelf halen. 

Team trajecten

Samenwerken in een team is de grootste uitdaging en tevens een van de belangrijkste onderdelen in een organisatie.

Tijd en aandacht hiervoor wordt als noodzaak gezien, maar blijkt vaak te laat te worden ingezet.

Middels een scan wordt de kracht en de zwakte opengelegd, bespreekbaar gemaakt en samen maken we een plan van aanpak. De kracht van deze aanpak zit in samen bedenken, samen werken en samen borgen.