Individuele Coaching

COACHING EN HYPOXIE / IHHT BIJ (OVER) VERMOEIDHEIDSKLACHTEN

Coaching is een begeleidingsvorm, die zich richt op het verbeteren van resultaat en gedrag waarbij het proces (hoe komt het tot stand) een belangrijk item is. Persoonlijk leren, doelstellingen behalen naar aanleiding van een vraag uit de organisatie en vanuit de medewerker zelf.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN COACHING

Ons streven is de sterke punten verder te ontwikkelen en niet alleen de zwakke punten te benadrukken. Uitgangspunt hiervoor is, dat mensen niet ontwikkeld worden maar zichzelf ontwikkelen. Onze visie is dat inzicht een actief proces is van binnenuit dat ondersteuning verdient of vraagt. Door inzicht ontwikkelt een mens sneller dan door vallen en opstaan. Acceptatie van de eigen beperkingen en vervolgens verdere ontplooiing van de eigen kwaliteiten om personeel gemotiveerd te houden en op de juiste plaats te laten functioneren. Werken aan empowerment om eigen regie in werk en leven te hebben. Meer weten over empowerment, lees hier /tracin/empowerment.

SUPERVISIE

Supervisie is gericht op de ontwikkeling van de medewerker zelf, hij/zij kiest zelf wat men wil leren (persoonlijke leervragen) in zijn/haar beroepsuitoefening. De opbrengst van supervisie is zelfreflectie van beroepsmatig handelen en veranderen van gedrag waar nodig. Lees meer over zelfreflectie/tracin/zelfreflectie.

MATRIX COACHING

Iedereen, ongeacht zijn/haar leeftijd of IQ, kan met de MatriXmethode gecoacht worden. De MatriXmethode is een andere methode om leer- en emotionele problemen aan te pakken. Deze methode gaat direct terug naar de kern, waar de problemen zijn ontstaan. Met deze methode bent u in staat een oplossing te vinden van uw eigen probleem. Lees meer…

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching richt zich op het zelfbewust sturen van de eigen carrière en het bevorderen van employability. U ontdekt wat uw drijfveren, mogelijkheden en ambities zijn en leert hoe u ervoor kunt zorgen dat u de baan of functie krijgt die bij u past. Wilt u werken aan zelfvertrouwen, lees meer/tracin/zelfvertrouwen.

Soul traject

Soul traject is een traject waarin u zichzelf “reset“ onder begeleiding van een coach. In 4 weken doorloopt u onder begeleiding van de coach opdrachten. Het traject is een herijking van uzelf in vier stappen. Wilt u meer weten over zelfrespect, lees meer /tracin/zelfrespect.

Wat zijn de effecten?

Het kortdurend toepassen van een gecontroleerde hypoxie heeft sterke gezondheid bevorderende effecten op ons lichaam.

Tracio

Centrum Integrale Ondersteuning