Kindercoaching op school (basisschool)

Met behulp van de coaching op school krijgen kinderen inzicht in de door henzelf aangeleerde strategieën om informatie te verwerken. Door dit inzicht hebben kinderen de mogelijkheid om informatie sneller op te nemen en te ordenen. Ze krijgen grip op hun denken. Dit werkt op alle fronten in hun voordeel, omdat het in de klas, maar ook tijdens bijvoorbeeld de RT- uren, zijn vruchten zal afwerpen.

Onze werkwijze is vrij uniek te noemen, omdat wij het coachen op de school waar het kind zit.
Na de coaching van ongeveer 60 minuten is er een nagesprek met (één van) de ouders/verzorgers en eventueel iemand van school (leerkracht, RT- er, IB- er).
De reden van het coachen op school is dat we de leerstrategieën en de bevindingen meteen terugkoppelen naar de ouders, leerkracht, intern begeleider of remedial teacher. Zo blijven de lijnen het kortst en kan het kind optimaal profiteren van de coaching.
Aanmelding van een kind gaat meestal via de ouders/verzorgers, maar een kind kan ook via school aangemeld worden.
Na de coaching krijgen de ouders/ verzorgers een verslag van de coaching met tips/ adviezen en oefeningen voor thuis en op school.
Tevens kan er altijd gebeld of gemaild worden met vragen.

Mocht u meer willen weten over onze werkwijze dan kunt u ons als ouder of leerkracht vrijblijvend bellen of mailen met vragen.