Coaching algemeen

Tracio is gespecialiseerd op het gebied van emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen en gevolgen van pesten of gepest worden. Persoonlijke coaching, maar ook scholing over deze onderwerpen zijn een onderdeel van Tracio centrum integrale ondersteuning.

Coaching is vooral oplossings- en toekomstgericht.  Onze coaches gaan samen met u en/ of uw kind op zoek naar wat er werkelijk speelt. Unieke mogelijkheden die aanwezig zijn en talenten en kwaliteiten worden tijdens de coachingssessies zichtbaar en kunnen bewust worden ingezet op weg naar een positieve verandering.